Nasza Poradnia PDF Drukuj

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO


Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach

w okresie od 29 czerwca do 31 lipca br. zmienia organizację swojej pracy

Poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.30

Na terenie poradni będą realizowane najpilniejsze wizyty diagnostyczne,
które są związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych
do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, po wcześniejszym
umówieniu ze specjalistami poradni.

Pozostałe zadania poradni są realizowane przez pracowników poradni
z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, adresy mailowe wszystkich pracowników dostępne są na stronach internetowych poradni.

O warunkach organizacji pracy w obecnej sytuacji epidemiologicznej informujemy Państwa poprzez stronę internetową poradni: www.ppp5katowice.eu lub www.ppp5katowice.edupage.org

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 32 203 54 46 lub korzystanie z poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość

Dyrektor PPP nr 5

Najważniejsze Informacje dotyczące organizacji Pracy PPP nr 5 w Katowicach w okresie epidemii COVID-19

 1. W związku ze wznowieniem pracy poradni, klienci zostają zapoznani z obowiązującymi procedurami diagnozy.
 2. Wszelkie dokumenty należy nadal dostarczać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub pozostawić w skrzynce pocztowej przed wejściem do poradni. Osobisty kontakt jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
 3. Konsultacje i porady nadal udzielane są telefonicznie i mailowo. Poradnia nie przyjmuje nieumówionych wcześniej telefonicznie klientów.
 4. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający wraz z dyrektorem pod kątem zasadności, pilności i konieczności wydania wnioskowanych dokumentów.
 5. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające, kontynuacji opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne - zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 6. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostaje poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z zagrożeniem epidemicznym. Niewyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 7. Pracownik pedagogiczny umawia dziecko na wizytę telefonicznie, przeprowadzając jednocześnie wywiad epidemiologiczny i diagnostyczny, który potem opiekun dziecka podpisuje podczas wizyty.
 8. Rodzic zostaje poinformowany o konieczności przygotowania dziecka do spotkania na terenie poradni poprzez rozmowę z dzieckiem o badaniu i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych oraz pozostaniu podczas badania bez rodzica.
 9. Osoby umówione na wizytę zgłaszają się do poradni punktualnie na wyznaczoną godzinę, nie przychodzą wcześniej w celu uniknięcia zbędnego czasu przebywania na terenie poradni, a jeżeli przyjdą wcześniej oczekują na zewnątrz placówki.
 10. Na diagnozę przyjmowane są osoby bez obserwowanych objawów chorobowych, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskuje się telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, która jest ponownie weryfikowana telefonicznie na dzień przed wyznaczonym terminem wizyty).
 11. Badany oraz rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci: maseczek/przyłbic i rękawiczek jednorazowych. Odległość między osobą badającą, a badanym i towarzyszącymi opiekunami to minimum 1,5 metra.
 12. Dziecko umawiane na diagnozę, w miarę możliwość,  powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki lub inne wskazane przez umawiającego wizytę specjalistę), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 13. Przy wejściu na teren placówki, przez wyznaczonego pracownika przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała klientom termometrem bezdotykowym. Dodatkowo rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym.
 14. Przed przystąpieniem do badania, osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.
 15. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica/prawnego opiekuna.
 16. Rodzic oczekuje na dziecko w miejscu wyznaczonym w poradni lub na zewnątrz poradni.
 17. Jeżeli będzie przebywał na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.
 18. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami/prawnymi opiekunami prowadzone jest telefonicznie lub online.

 

W razie potrzeby kontaktu prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numeru telefonicznego 32 203 54 46

 

Zachęcamy również do korzystania z informacji i materiałów na bieżąco umieszczanych w zakładce: „Zagrożenie Epidemiczne”, skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, wychowawców i specjalistów rejonowych placówek.

 

 

Dbając o nieustanne podnoszenie jakości pracy naszej Poradni pragniemy zaprosić Państwa do oceny naszych dotychczasowych dokonań. Ze względu na aktualną sytuację zagrożenia epidemicznego, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej on-line, dotyczącej naszej działalności. Informacje zwrotne od Państwa pozwolą doskonalić naszą ofertę.


Ankieta dla rodziców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaRT8GeddHsnZp_90T_YKchgLMF06YfH357bXexx8eVKWHMA/viewform

Ankieta dla nauczycieli:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeORrCABBSVv8E9r3heyDv_av9bWUthpRJ4M-SEUNV_l5Puhw/viewform

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Obecnie testujemy naszą nową stronę internetową. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią pod tymczasowym adresem:

https://ppp5katowice.edupage.org/

 

 

MISJA PORADNI

Stworzenie takiego miejsca, do którego zarówno dzieci, młodzież, jak i rodzice i nauczyciele będą chcieli zwracać się po wsparcie i pomoc w optymalizacji rozwoju swojego i swoich podopiecznych.

 

WIZJA

Poradnia jest znana i rozpoznawana w środowisku. Coraz więcej rodziców, dzieci i nauczycieli korzysta z naszych usług. Nasza pomoc jest niezbędna w prawidłowym procesie kształcenia i wychowania.

 

 

GODZINY PRACY PORADNI w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek 8.00 - 18.00

wtorek   8.00 - 18.00

środa   8.00 - 18.00

czwartek   8.00 - 18.00

piątek   8.00 - 17.00

Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00