PDF Drukuj

 

OFERTA SZKOŁY PODSTAWOWE

dla uczniów

 

Jeśli mają Państwo specjalne oczekiwania dotyczące tematyki szkoleń lub jesteście zainteresowani konsultacjami z naszymi specjalistami bardzo prosimy o  bezpośredni kontakt. Zgłoszenia na wybrane warsztaty lub prelekcje prosimy kierować poprzez Dyrekcję szkoły na załączonej karcie zgłoszenia w wersji elektronicznej lub papierowej do sekretariatu Poradni. Dokładne terminy spotkań będą ustalane telefonicznie lub osobiście przez pracownika PPP.  Ze względu na stale rosnące zainteresowanie zajęciami warsztatowymi, a jednocześnie ograniczonymi możliwościami realizacji wszystkich zgłaszanych potrzeb, w pierwszej kolejności zapewniamy zrealizowanie 8 zajęć w jednej placówce. Pozostałe warsztaty będziemy realizować w miarę możliwości czasowych po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW na terenie szkoły

PROJEKT JA Zawartość merytoryczna:  Planowanie ścieżki rozwoju.

W CZYM JESTEM MISTRZEM Zawartość merytoryczna:  Znam siebie, optymalnie wybieram ścieżkę edukacyjną.

ZACHOWUJĘ SIĘ ASERTYWNIE Zawartość merytoryczna:  Umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych (eliminowanie zachowań agresywnych i uległych).

A MOŻE MEDIACJA? SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Zawartość merytoryczna:  Wprowadzenie do mediacji. Promocja idei mediacji.

DEKALOG ZDROWEGO CZŁOWIEKA Zawartość merytoryczna:  Zasady zdrowego żywienia. Promocja zdrowego stylu życia.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Zawartość merytoryczna:  Komunikacja interpersonalna. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Sztuka dobrego porozumiewania się, sztuka kompromisu.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO INTERNETU Zawartość merytoryczna:  Zagrożenia rozwoju technologii informacyjnej w życiu dzieci i młodzieży. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Jak radzić sobie z cyberprzemocą.

RADZĘ SOBIE Z MOIMI UCZUCIAMI Zawartość merytoryczna:  Jak rozpoznać swoje uczucia i jak sobie z nimi radzić. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA Zawartość merytoryczna:  Promocja zdrowego stylu życia. Ćwiczenia oddechowe program prof. W. Zatońskiego.

MOJA ROLA W GRUPIE Zawartość merytoryczna:  Klasa szkolna jako grupa społeczna, która ma swoje niepisane prawa, rytuały, a uczniowie pełnia w niej specyficzne dla siebie role.

ZGRANA KLASA Zawartość merytoryczna:  Zajęcia integracyjne uczniów. Zasady budowania grupy. Czynniki wpływające na dobrą atmosferę w grupie.

STRES NIE MUSI BYĆ WROGIEM Zawartość merytoryczna:  Zajęcia wprowadzające ćwiczenia relaksacyjne, mające na celu kształtowanie poczucia wiary w samego siebie, radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Jak radzić sobie z różnymi rodzajami stresu.

METODY SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ Zawartość merytoryczna:  Mnemotechniki. Sposoby skutecznego uczenia się. Rola myślenia pozytywnego w procesie uczenia się.

WAKE UP MÓZGU Zawartość merytoryczna:  Skupianie się na swoim potencjale. Gimnastyka mózgu.

TWÓRCZE MYŚLENIE Zawartość merytoryczna:  Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia. Nauka wykorzystywania swojego potencjału.

 

ZAJĘCIA CYKLICZNE DLA UCZNIÓW na terenie szkół

PROGRAM UNPLUGGED – zajęcia na terenie szkół Zawartość merytoryczna:  Program Unplugged jest programem rekomendowanym.  Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat. Cele szczegółowe: - Zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych. - Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych. - Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie. W programie weźmie udział szkoła, która jako pierwsza zgłosi zapotrzebowanie.

PROGRAM SPÓJRZ INACZEJ – zajęcia na terenie szkół Zawartość merytoryczna:  Program "Spójrz inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanym na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej. Jest to program rekomendowany, realizowany w klasach I-III oraz IV-VI. Zapisy obowiązują na przyszły rok szkolny 2020/2021. (1 szkoła )

ZOSTAŃ PITAGORASEM – zajęcia na terenie szkół Zawartość merytoryczna:  Zajęcia cykliczne dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Grupa przeznaczona jest dla uczniów klas III-V.

MÓJ SUPERBOHATER – zajęcia na terenie szkół Zawartość merytoryczna:  Warsztaty rozwijające umiejętność radzenia sobie z emocjami za pomocą bajek terapeutycznych, tworzenia własnej opowieści i własnego superbohatera. Dzieci uczą się, jak radzić sobie z rozmaitymi problemami w dzisiejszym świecie. Bajki pozwalają odreagować różnego rodzaju napięcia psychiczne, wspomagają trudny proces dorastania dziecka, wskazują nowe wzory myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Budują pozytywne emocje, nadzieję oraz przyjaźń, które prezentują bajkowe postacie. Przekazują wiedzę o lękach dziecka oraz wskazują sposoby radzenia sobie z nimi. Celem nadrzędnym bajek jest obniżenie lęku u dziecka. Warsztat trwający minimum 2 godziny

NIE PALĘ, NIE PIJĘ, NIE BIORĘ – zajęcia na terenie szkół Zawartość merytoryczna:  Cykl zajęć z profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VI-VIII. Obejmują one 5 spotkań z uczniami i 1 spotkanie z rodzicami.   KREATYWNE DZIECIAKI – zajęcia na terenie szkół Zawartość merytoryczna:  Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia, nauka wykorzystywania swojego potencjału. Cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI. W ramach programu realizowane są także spotkania dla rodziców i konsultacje dla nauczycieli.

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE na terenie poradni

Dzieci kwalifikowane do udziału w zajęciach na podstawie zgłoszeń rodziców bezpośrednio w Poradni.

KREATYWNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia, kształtowanie umiejętności wykorzystywania swojego potencjału, wykorzystując panoramę technik twórczych.  Dla uczniów klas VI-VIII.

Z NAUKĄ I PASJĄ KREUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Zwiększenie świadomości preferencji zawodowych, poznanie możliwych ścieżek kariery zawodowej. Cykl 6 spotkań dla uczniów klas VIII.

KLUB ORTOGRAFFITTI – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce języka polskiego, dla uczniów dyslektycznych.

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI NADPOBUDLIWYCH – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością i trudnościami wychowawczymi.  Grupa przeznaczona jest dla dzieci z klas I-III. Przed przystąpieniem do grupy rodziców wraz z dzieckiem zapraszamy na indywidualną konsultację psychologiczną z osobami prowadzącymi. Zajęcia cykliczne – termin do uzgodnienia po zebraniu grupy.

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH „O WIĘKSZEGO TRUDNO ZUCHA...” – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemem nieśmiałości i zaburzeniami lękowymi. Praca technikami zabawy, arteterapii, bajkoterapii. Celem zajęć jest rekonstrukcja przekonań na temat samooceny, dostarczenie pozytywnych doświadczeń umożliwiających nabywanie umiejętności społecznych. Grupa przeznaczona jest dla dzieci z klas IV-VI. Przed przystąpieniem do grupy rodziców wraz z dzieckiem zapraszamy na indywidualną konsultację psychologiczną z osobami prowadzącymi. Zajęcia cykliczne – termin do uzgodnienia po zebraniu grupy.

TERAPIA RĘKI – zajęcia na terenie poradni Usprawnianie manualne i grafomotoryczne dla uczniów klas VI-VIII

ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIÓW DWUJĘZYCZNYCH – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Grupa przeznaczona jest dla dzieci z klas IV.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW „DYSLEKTYCZNYCH” Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Grupa przeznaczona jest dla uczniów z klas VII-VIII.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zajęcia na terenie poradni Zawartość merytoryczna:  Grupa przeznaczona jest dla dzieci z klas III-IV.   SZKOŁA CZYTANIA I PISANIA – zajęcia na terenie Poradni ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Cykl zajęć wspomagających naukę czytania i pisania dla uczniów klas I-III.

 

 

OFERTA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

dla uczniów

Jeśli mają Państwo specjalne oczekiwania dotyczące tematyki szkoleń lub jesteście zainteresowani konsultacjami z naszymi specjalistami bardzo prosimy o  bezpośredni kontakt. Zgłoszenia na wybrane warsztaty lub prelekcje prosimy kierować na załączonej karcie zgłoszenia w wersji elektronicznej lub papierowej do sekretariatu Poradni. Dokładne terminy spotkań będą ustalane telefonicznie lub osobiście przez pracownika PPP.  Ze względu na stale rosnące zainteresowanie zajęciami warsztatowymi,  a jednocześnie ograniczonymi możliwościami realizacji wszystkich zgłaszanych potrzeb,  w pierwszej kolejności zapewniamy zrealizowanie 8 zajęć. Pozostałe warsztaty będziemy realizować w miarę możliwości czasowych po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

PRELEKCJE I WARSZTATY DLA UCZNIÓW

ZERWIJ Z RUTYNĄ - TRENING TWÓRCZOŚCI I KREATYWNOŚCI ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 3xK - kreatywne kreowanie kompetencji  twórcze rozwiązywanie problemów   stosowanie metod aktywizujących w podejmowaniu decyzji  uruchamianie kreatywności  rozwijanie umiejętności myślenia lateralnego

MÓJ WEWNĘTRZNY BOHATER – KREATYWNE POSZUKIWANIE SIEBIE W KRAINIE CZARÓW I WYOBRAŻEŃ - magia własnej wyobraźni ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół średnich mające na celu rozwijanie własnego potencjału rozwojowego, samodoskonalenie, odkrywanie potrzeb   Kształtowanie wartości i pozytywnych postaw, umiejętność dokonywania wyborów,  ustalanie osobistych priorytetów

DOCENIĆ KONFLIKT - A MOŻE MEDIACJA? – SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wprowadzenie do mediacji. Promocja idei mediacji i technik mediacji jako sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach interpersonalnych

STOP CYBERPRZEMOCY ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Cyberprzemoc, cyberbuling- czym jest i jak sobie poradzić z problemem. Zagrożenia związane z rozwojem Technologii Informacyjnej.

NIE PIJĘ NIE PALĘ NIE BIORĘ ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Uzależnienia – przyczyny i skutki zażywania substancji psychoaktywnych. Profilaktyka uzależnień: moje decyzje i wybory, asertywność i poczucie własnej wartości.

INNY NIE ZNACZY GORSZY – tolerancja i szacunek wobec inności ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Zajęcia na temat szeroko rozumianej tolerancji we współczesnym życiu, kształtujące wrażliwość, oraz szacunek do drugiego człowieka.

JAKI JESTEM? - MÓJ POZYTYWNY OBRAZ SAMEGO SIEBIE - WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Zajęcia warsztatowe dla młodzieży rozwijające świadomość siebie, budujące tożsamość i poczucie własnej wartości, wzmacniające pozytywną samoocenę.  Obejmują m.in.:  Rozwijanie inteligencji emocjonalną,   Wzmacnianie kompetencji intrapersonalnych (osobistych) oraz interpersonalnych (społecznych). Odkrywanie własnych zasobów i mocnych stron   Budowanie osobistej hierarchii wartości

BĄDŹ SOBIE MENTOREM – ELEMENTY COACHINGU ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  FORMUŁOWANIE WIZJI SAMEGO SIEBIE W PRZYSZŁOŚCI:  Konstruowanie indywidualnego planu samorozwoju:   wyznaczanie indywidualnych celów rozwojowych  wzmacnianie motywacji w dążeniu do realizacji osobistych planów rozwojowych  Efektywne zarządzanie czasem.

PROJEKT JA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Nowoczesne doradztwo zawodowe – mapa osobistej kariery  Formułowanie wizji własnej przyszłości zawodowej  pomoc uczniom w podejmowaniu przemyślanych wyborów zawodowych  odkrywanie ciekawych zawodów i dostarczanie informacji o nich

ROZPOZNAJĘ SWOJE PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Dla szkół gimnazjalnych. Temperament, zdolności i preferencje dotyczące tzw. Grup zawodowych, a wybór szkoły ponadgimnazjalnej.  WIEM KIM CHCĘ ZOSTAĆ ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Znam siebie, optymalnie wybieram ścieżkę edukacyjną.

JAK ŻYĆ Z LUDŹMI – trening umiejętności interpersonalnych ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Komunikacja interpersonalna – sztuka dobrego porozumiewania się, jak inicjować rozmowę. Docenić konflikt – skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

UMIEM MÓWIĆ NIE – łagodnie, stanowczo, skutecznie. Jak zachowywać się asertywnie.

SUPERMOŻLIWOSCI TWOJEGO UMYSŁU - TECHNIKI SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ i ZAPAMIĘTYWANIA – elementy mnemotechnik ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Warsztaty jak uczyć się szybko i skutecznie? Metody i techniki efektywnego uczenia się, motywowania się do nauki.

OKIEŁZNAĆ STRES - STRES TO NIE WRÓG – skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.  Zajęcia wprowadzające ćwiczenia relaksacyjne, mające na celu kształtowanie poczucia wiary w samego siebie, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zmiana stylów myślenia

TWORZYMY ZGRANY ZESPÓŁ – zajęcia integracyjne ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Integracja zespołu klasowego – jak budować zgrany zespół, pełnienie ról w zespole klasowym.

JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ - SZTUKA EFEKTYWNEJ PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Poznanie metod budowania pozytywnego wizerunku swojej osoby,  zasad przygotowania wystąpień publicznych, rozwijanie umiejętności społecznych warunkujących powodzenie podczas wystąpień publicznych oraz efektywną autoprezentację, efekt pierwszego wrażenia, analiza własnych możliwości oraz trudności związanych z autoprezentacją, mechanizmy psychologiczne rządzące relacjami społecznymi.

 

ZAJĘCIA CYKLICZNE DLA UCZNIÓW na terenie szkół

Realizowane programy autorskie warsztatów kompetencji społecznych

DZIEŃ SUKCESU MATURZYSTY Blok 3 godzinnych zajęć warsztatowych dla chętnych uczniów szkół średnich, przygotowujący do efektywnego radzenia sobie w sytuacji egzaminu maturalnego. Obejmuje elementy •  KONTROLA  STRESU MATURALNEGO  • SKUTECZNE WYWIERANIE WPŁYWU NA  SŁUCHACZY PODCZAS PREZENTACJI MATURALNEJ • DOSKONALENIE  AUTOPREZENTACJI

"ROZWIŃ SKRZYDŁA" - Warsztat rozwoju osobistego  Rozwój potencjał tzw. kompetencji miękkich – umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z emocjami, wzmacniania poczucia własnej wartości, kreatywności, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania sobą w czasie, odkrywania osobistych potrzeb, ustalania priorytetów oraz wyznaczanie i efektywnego realizowania celów 3 godzinny warsztat dla chętnych uczniów szkół średnich, w godzinach popołudniowych poza godzinami lekcyjnymi, na terenie szkoły

Realizowane programy autorskie w pracy z uczniem uzdolnionym

"OMNIBUS" – trening kreatywności i twórczości Cykl 10 spotkań adresowany jest do uczniów uzdolnionych. Rozwija kreatywne myślenie, umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sztukę autoprezentacji. Uczy technik skutecznego zapamiętywania, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem.

"MŁODZI SPORTOWCY"– elementy treningu mentalnego dla uczniów klas sportowych Cykl 10 spotkań adresowany jest do uczniów głównie klas sportowych. Rozwój umiejętności mentalnych i możliwości umysły m.in. motywacja, umiejętności społeczne, wyznaczanie celów, trening wyobrażeniowy, relaksacja, koncentracja uwagi.

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA na terenie poradni

Dzieci kwalifikowane do udziału w zajęciach na podstawie zgłoszeń rodziców/uczniów bezpośrednio w Poradni.

ZERO BŁĘDÓW Cykliczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją rozwojową

KLUB ORTOGRAFFITI Cykliczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją rozwojową

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄTRUDNOŚCI W NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

OSWOIĆ NIESMIAŁOŚĆ Trening dla młodzieży z trudnościami interpersonalnymi. Stałe zajęcia ukierunkowane na nabywanie kompetencji społeczno- emocjonalnych w celu samodoskonalenia i przezwyciężenia trudności w relacjach interpersonalnych w tym pokonanie nieśmiałości.

DZIEŃ SUKCESU MATURZYSTY Cykl warsztatów 4 –godzinnych przeznaczony dla uczniów klas maturalnych. Jego celem jest doskonalenie umiejętności uczestników z zakresu:  Radzenia sobie ze stresem maturalnym   skutecznego wywierania wpływ na  słuchaczy podczas wystąpień i ustnych odpowiedzi  doskonalenie autoprezentacji proponowane terminy: (do indywidualnego ustalenia) • okres ferii zimowych • okres ferii wiosennych (wielki czwartek).

 

“DZIEŃ SUKCESU MATURZYSTY”

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 5 ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY DLA WSZYSTKICH MATURZYSTÓW !!!

jeśli chcesz:

DOSKONALIĆ SWOJĄ AUTOPREZENTACJĘ

POKONAĆ STRES MATURALNY

SKUTECZNIE WYWIERAĆ WPŁYW NA SŁUCHACZY PODCZAS PREZENTACJI MATURALNEJ

ODNIEŚĆ SUKCES NA MATURZE I EGZAMINACH NA WYŻSZE  UCZELNIE

PRZYJDŹ: na BEZPŁATNE zajęcia z psychologami i pedagogami w PPP nr 5 w Katowicach

PROPONOWANE TERMINY: (do indywidualnego ustalenia)

OKRES FERII ZIMOWYCH

OKRES FERII WIOSENNYCH (WIELKI CZWARTEK) PREZENTACJI MATURALNEJ

I BLOK ZAJĘĆ: 10.00-12.00 – „POKONAJ STRESA MATURALNEGO” –  TECHNIKI  PANOWANIA NAD STRESEM

II BLOK ZAJĘĆ: 12.00-14.00 – „VIDEO-TRENING  AUTORPREZENTACJI” –   ROZWÓJ MOCNYCH STRON OSOBOWOŚCI

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ NA TERENIE SZKOŁY WE WCZEŚNIEJ USTALONYM TERMINIE

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Konieczny-Siwy mgr Joanna Gwóźdź KONTAKT: PPP-5 (32) 203 54 46


 

MÓJ WEWNĘTRZNY BOHATER – KREATYWNE POSZUKIWANIE

 

SIEBIE

 

W KRAINIE CZARÓW I WYOBRAŻEŃ  magia własnej wyobraźni

 

PPP nr 5 w Katowicach ZAPRASZA na

Warsztat rozwoju osobistego z wykorzystaniem arteterapii i bajkoterapii

Zajęcia psychoedukacyjne o charakterze grupy wsparcia dla młodzieży szkół średnich mające na celu rozwijanie własnego potencjału rozwojowego, samodoskonalenie

CELEM ZAJĘĆ JEST:

 NABYWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH efektywna autoprezentacja, asertywność, umiejętności porozumiewania się

 PRZEZWYCIĘŻENIA TRUDNOŚCI W RELACJACH INTERPERSONALNYCH - pokonanie nieśmiałości

 ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ  rozpoznawanie i nazywanie emocji konstruktywny sposób wyrażanie emocji radzenie sobie z trudnymi emocjami

Podczas zajęć wykorzystuje się kreatywne  techniki terapeutyczne – elementy treningu relaksacyjnego, arteterapii, bajkoterapii.

Zajęcia cykliczne na terenie poradni – 3 spotkania  trwające 3 godziny, termin da uzgodnienia po zebraniu się grupy

 

 

OSWOIĆ NIEŚMIAŁOŚĆ

 

OSOBISTY PROGRAM POKONYWANIA NIEŚMIAŁOŚCI z elementami life coachingu

 

TRENING OTWARTOŚCI I AUTOPREZENTACJI

umiejętność wykorzystywania zasobów w odpowiedni sposób

pozwolą opracować osobisty program oswajania nieśmiałości, uwzględniający zarówno słabsze strony, jak i możliwości i indywidualne talenty każdej osoby

ELEMENTY TRENINGU:

Czym jest poczucie pewności siebie – przełamywanie nieśmiałości

Praktyczne metody wzmacniania poczucia pewności siebie – wprowadzanie

Pewność siebie na co dzień - Uczenie się nowego sposobu myślenia i nowych zachowań

Sztuka konwersacji i zadawania pytań, inicjowanie rozmowy

Przyjaźnie, związki,  niezręczne sytuacje towarzyskie

 

 

ZERWIJ Z RUTYNĄ

 

TRENING TWÓRCZOŚCI i KREATYWNOŚCI

 

ELEMENTY TRENINGU:

Dotarcie do własnych zasobów twórczości

Rozwijanie sprawności myślenia, improwizowania i radzenia sobie w nowych sytuacjach

Zwiększenie sprawności myślenia

Otworzenie się na nowe możliwości, pomysły i rozwiązania

Odkrycie źródła własnej kreatywności

Poznanie technik wspierania twórczości oraz narzędzi do tworzenia innowacji