Ważne strony internetowe
Pokaż: 
1   Link   MOPS Katowice
Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zawierająca ważne informacje dla mieszkańców
1096
2   Link   Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Strona internetowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej adresowana do członków rodzin z problemem przemocy oraz osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych, w tym w kryzysie związanym z problemem uzależnienia
909
3   Link   Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS
Strona Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KOMPAS zawierająca informacje o ofercie usług medycznych
1186
4   Link   Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS
Strona Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej FENIKS zawierająca informacje o ofercie usług medycznych
1255
5   Link   Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE
Strona Centrum Wspomagania Rozwoju dla dzieci, młodzieży i dorosłych o nieharmonijnym rozwoju, w szczególności z zaburzeniami spektrum autyzmu
1141
6   Link   Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która istnieje po to, "aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo, chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy"
969
7   Link   Klub Głodnego Słowa
Strona internetowa Klubu Głodnego Słowa zajmującego się problemami zaburzeń odżywiania
1351
8   Link   Ośrodek Rozwoju Edukacji
Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji - publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzona przez MEN
900
9   Link   Forum przeciw depresji
Strona Fundacji ITAKA o kampanii społecznej "Forum Przeciw Depresji" organizowanej wspólnie z firmą Servier Polska
1728
10   Link   O lekach, marihuanie i dopalaczach
Strona internetowa Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej - poradnik dla rodziców
354
11   Link   Polski Czerwony Krzyż
Strona internetowa Polskiego Czerwonego Krzyża
1124
12   Link   Ochrona w sieci
Strona Fundacji Kidprotect, zajmującej się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci
382
13   Link   Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne
Strona internetowa skierowana do osób, które podejrzewają u siebie uzależnienie behawioralne, takie jak np.: siecioholizm, zakupoholizm i inne
210
14   Link   Fundusz sprawiedliwości
Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości.Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną
196
15   Link   Bezpłatna infolinia
Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji ITAKA 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.
168
16   Link   Centrum wsparcia osób w kryzysie
Strona Fundacji ITAKA
Skontaktuj się z Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, w którym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.
Będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.
Nie czekaj! Daj sobie pomóc.
W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni.
151